Show Toolbar
 • Show Caption
 • Hide Thumbmails
 • New Category
 • Show Categories
 • Play Slide Show
 • Display in Full Screen
 • Hide Toolbar
Plant wedi gwysgo fel Mor-Ladron
 
 
 • Plant wedi gwysgo fel Mor-Ladron
 • Plentyn yn dangos arwydd heddwch
 • Grwp o genod ar llwyfan yn dal tlws
 • Plant yn chwarae pel-droed
 • Disgybl yn chwarae efo paent ar y llawr
 • Plant ar daith gerdded

Croeso i Ysgol Llanllechid

Mae'n bleser o'r mwyaf gennyf gyflwyno'r wefan hon i'ch sylw gan estyn croeso twymgalon i’ch plentyn i’n hysgol. Os oes gennych blentyn/blant eisoes yma hefo ni yn Ysgol Llanllechid, yr un yw’r croeso a’r cyfarchion!

Cysylltu

Dysgu Datblygu Disgleirio

Logo Ysgol Gynradd Llanllechid

Cysylltwch â ni

Llawlyfr

Clawr Llawlyfr

Dilynwch Ni