Calendr Diwedd Tymor yr Hydref

Hafan > Newyddion > Calendr Diwedd Tymor yr Hydref

29.11.23 - Bl 5/6 Lerpwl Amgueddfa Caethwasiaeth

01.12.23 - Ffair Nadolig - Neuadd yr Ysgol 5.30yh

05.12.23 - Piggery Pottery - Dosbarth Derbyn

05.12.23 - Sioe Oliver - Ysgol Dyffryn Ogwen Bl 3,4,5 a 6

06.12.23 - Cinio Nadolig a Siwmper Nadolig

11.12.23 - Ymarfer Cor Penrhyn

12.12.23 - Meithrin Plili Palas-  Bore (£9)

12.12.23 - Cyngerdd Nadolig i'r Dosbarth Derbyn - Capel carmel 5.30yh

13.12.23 - Cyngerdd Nadolig Bl 1/2 - Ysgol am 5.30yh

13.12.23 - Cyngerdd Nadolig Bl 3/4 - Ysgol am 6.30yh

14.12.23 - Cyngerdd Nadolig Meithrin - Ysgol am 9.30yb

14.12.23 - Bl 1 i Sw Mor Mon - (£9)

18.12.23 - Parti Nadolig Meithrin - Bore 

19.12.23 - Cyngerdd Pontio hefo Cor Penrhyn Bl 5/6

20.12.23 - Parti Nadolig Bl 3,4,5 a 6

20.12.23 - Disco Nadolig - Ar ol Ysgol Bl 3-6

21.12.23 - Diwrnod olaf y tymor

08.01.24 - Diwrnod cyntaf tymor y Gwanwyn

12 - 16.02.24 - Hanner Tymor Chwefror

02.03.24 - Eisteddfod Cylch Bangor Ogwen

16.03.24 - Eisteddfod Sir Yr Urdd - Pontio

25.03.24 - 05.04.24 - Gwyliau Pasg

06.05.24 - Gwyl Y Banc

27 - 31.05.24 - Hanner Tymor

Lawrlwytho Calendr

Pob Eitem Newyddion