C Rha A

Hafan > Rhieni > C Rha A

Cymdeithas Rhieni ac Athrawon


Mae cangen gref iawn o Gymdeithas Rhieni ac Athrawon yn bodoli yn yr ysgol, sy’n cynnwys cynrychiolwyr o rieni gweithgar a brwdfrydig. Rydym yn ddiolchgar iawn am bob cymorth a gynigir.

Cynhelir amrywiol weithgareddau i godi arian tuag at gronfa’r ysgol yn ystod y flwyddyn ac rydym yn gwerthfawrogi’n fawr yr holl gefnogaeth mae’r ysgol yn ei dderbyn.

Yn ystod y flwyddyn academaidd ddiwethaf dyma sut mae’r arian a godwyd ac a roddwyd i’r ysgol wedi cael ei wario yn 2021/22:

Cyfanswm = £4,000

  • Llyfrau - £1,000
  • Offer TGCh - £1,200
  • I gynorthwyo gyda taliadau teithiau addysgol - £1,000
  • System PA - £800

Cyfarfodydd Cymdeithas Rhieni ac Athrawon


Anogir pawb i gymryd rhan yn y cyfarfodydd hyn - gorau po fwyaf! Croesewir unrhyw syniadau ar gyfer codi arian ac os na allwch ddod i’r cyfarfodydd, yna anfonwch eich syniadau/ sylwadau at y pwyllgor trwy’r manylion cyswllt isod.

Manylion Cyswllt Pwyllgor Cymdeithas Rhieni ac Athrawon

Cadeirydd: Ceri Evans

07796 583 203 // ceriwynevans@yahoo.co.uk

Trysorydd: James Ogwen Roberts


Posteri

poster ffair nadolig
poster ffair nadolig
Cyngerdd