Pwy ydi Pwy

Hafan > Ysgol > Pwy ydi Pwy

Athrawon


Pennaeth - Mrs Gwenan Davies Jones
Dirprwy Bennaeth - Mrs Llinos Wilson
Tîm Rheoli - Mr Stephen Jones a Mrs Rona Williams

Meithrin - Mrs Lois Nottingham
Derbyn - Mrs Bethan Jones
Blwyddyn 1 - Ms Elen Evans a Mrs Delyth Humphreys
Blwyddyn 2 - Mrs Rona Williams a Ms Elin Beardsmore
Blwyddyn 3 - Mrs Nerys Tegid
Blwyddyn 4 - Mr Sion Llywelyn
Blwyddyn 5 a 6 - Mrs Llinos Wilson, Mr Stephen Jones a Ms Gwenlli Haf

Cymorthyddion


Ms Rhiannon Williams
Ms Charmaine Cawthrey
Ms Gwen Swann
Mrs Sian Roberts
Mrs Zoe Doyle
Ms Kathryn New
Mrs Owena Roberts
Ms Elin Thomas
Mrs Lorraine Williams
Mrs Andre Williams
Mrs Melanie Hughes
Ms Ella New
Mrs Annwen Burgess

Staff Ategol


Swyddog Gweinyddol/ Clerc Cinio - Ms Leanne Parry a Mrs Wendy Jones
Gofalwraig - Mrs Sharon Williams
Cogydd a Gofal - Mr Gavin Purcell
Staff y Gegin - Mr Mario De Sosa a Mr Robat Wyn Williams
Goruchwylwraig Cinio - Ms Charmaine Cawthrey