Llywodraethwyr

Hafan > Ysgol > Llywodraethwyr

Cynrychioli'r Awdurdod Addysg Lleol - Mr Walter Williams, Mr Paul Rowlinson a Brian Jones
Cymunedol - Huw Vaughan Jones, Bleddyn Williams a Carrie Rimes
Rhieni - Awen Owen, James Ogwen Roberts, Cheryl Roberts a Mari Emlyn Wyn
Cyngor Cymuned - Cat Wager
Cynrychioli'r Athrawon - Mrs Llinos Wilson
Cynrychioli'r Staff Ategol - Ms Leanne Parry
Pennaeth - Mrs Gwenan Davies Jones
Clerc - Mrs Iona Robertson