Bwydlen

Hafan > Rhieni > Bwydlen

Wythnos 1


 

Llun

Bysedd pysgod
Bysedd di bysgod (LL)
Ffa pob
Tatws stwnsh neu taten pob
Flapjac datys
Llefrith
Darnau ffrwyth ffresh

Mawrth

Korma cyw iar
Korma llysieuol (ll)
Pys, corn melyn & reis
Bisged ceirch
Llefrith
Darnau ffrwyth ffres

Mercher

Cig eidion wedi’i rostio
Ffiled quorn (ll)
Pwdin efrog
Grefi, moron a rwdan
Tatws rôst  neu stwnsh
Jeli ffrwythau a hufen iâ
Darnau ffrwyth ffres

Iau

Peli cig porc
Selsig llysieuol (ll)
Pasta
Broccoli  a corn melyn
Teisen oren daneg
Cwstard
Darnau ffrwyth ffres

Gwener

Pitsa
Bysedd ciwcymbr
Cholslo
Sglodion neu taten bob
Iogwrt
Darnau ffrwyth
Darnau ffrwyth ffres

 

Wythnos 2


 

Llun

Selsig mewn grefi nionyn
Selsig llysieuol (ll)
Pys gardd
Tatws stwnsh neu Taten pob
Bisged berffro lemwn
Llefrith
1/2  Banana
Darnau ffrwyth ffres

Mawrth

Bolognese cig eidion/lasagne
Bolognese quorn (ll)
Pasta
Corn melyn a pys
Bar garlleg
Cacen gaws
Coulis ffrwythau
Darnau ffrwyth ffres

Mercher

Porc rhost & grefi
Ffiled quorn (ll)
Brocoli & moron
Tatws rôst neu stwnsh
Saws afal
Salad ffrwythau
Jeli
Darnau ffrwyth ffres

Iau

Lobscows cig eidion
Lobscows llysieuol (ll)
Rôl bara
Myffin ffrwythau
Llefrith
Darnau ffrwyth ffres

Gwener

Ffiled eog briwsion bara
Nygets llysiau (ll)
Ffa pob
Sglodion neu taten pob
Hufen iâ
Gyda eirin gwlanog
Darnau ffrwyth ffres

Wythnos 3


 

Llun

Pysgodyn seren môr /ffiled eog briwsion bara
Nygets llysiau (ll)
Pys gardd
Tatws wedge neu Taten bob
Sbwng siocled
Cwstard siocled
Darnau ffrwyth ffres

Mawrth

Pastai’r bwthyn
Briwgig quorn (ll)
Tatws hufen
Brocoli
Grefi
Byn mafon gyda llefrith
Darnau ffrwyth ffres

Mercher

Twrci neu cig oen wedi’i rostio
Ffiled quorn (ll)
Stwffin, saws mint
Bresych, moron
Tatws wedi berwi
Grefi
Rôl artic
Eirin gwlanog
Darnau ffrwyth ffres

 

Iau

Cyri cyw iâr
Cyri llysieuol (ll)
Bara naan
Corn melyn
Reis
Sgwariau crispie
Llefrith
Darnau ffrwyth ffres

 

Gwener

Selsig mewn rôl bara
Selsig llysieuol  (ll)
Salad
Sglodion neu taten pob
Iogwrt
Darnau ffrwyth
Darnau ffrwyth ffres