Cystadleuaeth Sgwennu Stori

Hafan > Newyddion > Cystadleuaeth Sgwennu Stori

Mae rhaglen Aled Hughes ar BBC Radio Cymru yn cyflwyno cystadleuaeth i ddisgyblion ysgolion cynradd Cymru. Rydym yn galw ar ddisgyblion i ysgrifennu stori sydd ddim mwy na 500 gair.

Mae tri chategori:

Cyfnod Sylfaen, sef 5–7 oed

Cyfnod allweddol 2a, sef 7–9 oed

Cyfnod allweddol 2b, sef 9–11 oed

 

Lansiwyd y gystadleuaeth yn swyddogol ar raglen Aled Hughes, ar 9 Ebrill 2024. Bydd ceisiadau yn cael eu beirniadu ar sail y meini prawf canlynol:

gwreiddioldeb

plot

cymeriadu

iaith

mwynhad a’r thema fydd . . . HUD A LLEDRITH

 

Rydym yn galw ar ddisgyblion i ysgrifennu stori o ddim mwy na 500 gair ar thema ‘Hud a Llethrith‘.

DYDDIAD CAU’R GYSTADLEUAETH: 7 Mehefin 2024

Casia Wiliam fydd y beirniad yn pori drwy’r straeon ac yn dewis y dair stori orau. Noder: Bydd yr enillwyr yn cael eu cyhoeddi ar raglen Aled Hughes ar 4 Gorffennaf 2024. Bydd yr enillwyr eu hunain yn derbyn rhodd gan Gyngor Llyfrau Cymru, a chloriau digidol yn cael eu creu i’r straeon buddugol. Bydd yr ysgol buddugol yn derbyn ymweliad awdur hefyd. Os am gystadlu, rhaid i ddisgyblion anfon eu straeon byrion drwy’r ysgol (ynghyd â ffurflen gais sydd i’w chael ar wefan Radio Cymru neu isod) at Radio Cymru erbyn y dyddiad cau.

Y cyfeiriad yw:

Sgwennu Stori Aled Hughes

BBC Radio Cymru

Bryn Meirion

Bangor

LL57 2BY

 

Rhaid nodi’n glir ffugenw’r disgybl, y categori, ac enw’r ysgol ar ben pob stori os gwelwch yn dda. Bydd angen i’r ysgol gadw rhestr o’r enwau sy’n cyd-fynd â’r ffugenwau. Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y telerau, yr hysbysiad preifatrwydd, a’r hysbysiad preifatrwydd i bobl ifanc cyn cystadlu.

Pob Eitem Newyddion