Eisteddfod Dyffryn Ogwen

Hafan > Newyddion > Eisteddfod Dyffryn Ogwen

Llongyfarchiadau gwresog i holl ddisgyblion Ysgol Llanllechid a fu'n cystadlu yn yr Eisteddfod dydd Sadwrn diwethaf.

 

Llefaru Meithrin

1af – Seren – Ysgol Llanllechid

2il – Noa – Ysgol Llanllechid

Cydradd 3ydd – Ela a Myfi – Ysgol Llanllechid

 

Unawd Meithrin

1af – Ela – Ysgol Llanllechid

2il – Ruby – Ysgol Llanllechid

3ydd – Noa -Ysgol Llanllechid

 

Llefaru Derbyn

1af – Noa Dafydd – Ysgol Llanllechid

2ail – Noa Milldoon – Ysgol Llanllechid

Cydradd 3ydd – Now ac Eidda – Ysgol Llanllechid

 

Unawd Derbyn

1af – Eos – Ysgol Llanllechid

2il – Noa Milldoon – Ysgol Llanllechid

3ydd – Eidda a Guto – Ysgol Llanllechid

                                                        

Llefaru Blwyddyn 1

1af – Ela Fflur – Ysgol Llanllechid

2il – Efa Rhos – Ysgol Llanllechid

Cydradd 3ydd -  Aila – Ysgol Llanllechid

         

Unawd Blwyddyn 1

1af – Efa Rhos – Ysgol Llanllechid

2il – Efa Fflur – Ysgol Llanllechid

3ydd – Nansi – Ysgol Llanllechid

 

Unawd Blwyddyn 2

1af – Mila – Ysgol Llanllechid

2il – Bela – Ysgol Llanllechid

Cydradd 3ydd – Beti ac Alaw – Ysgol Llanllechid

 

Llefaru Blwyddyn 2

1af – Bela – Ysgol Llanllechid

2il – Alaw – Ysgol Llanllechid

3ydd – Beti – Ysgol Llanllechid

                    

Llefaru Blynyddoedd 3 a 4

1af – Eban Hughes – Ysgol Llanllechid

3ydd - Evie Ysgol Llanllechid

 

Unawd Blynyddoedd 3 a 4

1af – Evie – Ysgol Llanllechid

3ydd – Erin – Ysgol Llanllechid

 

Llefaru Blynyddoedd 5 a 6

1af – Lili – Ysgol Llanllechid

2il – Efa – Ysgol Llanllechid

 

Unawd Alaw Werin Blwyddyn 6 ac iau

1af – Efa – Ysgol Llanllechid

2il – Efa Rhos – Ysgol Llanllechid

 

Unawd Blynyddoedd 5 a 6

1af – Cadi – Ysgol Llanllechid

2il – Efa – Ysgol Llanllechid

 

Parti Llefaru Ysgol Gynradd

1af – Ysgol Llanllechid

 

Unawd Offerynnol Blwyddyn 6 ac iau

1af – Lili Williams Bl.6– Ysgol Llanllechid

 

Unawd Piano Blwyddyn 6 ac iau

1af – Caio Euron – Ysgol Llanllechid

2il – Efa Hughes – Ysgol Llanllechid

3ydd – Eban Hughes – Ysgol Llanllechid

 

Côr/Parti Blwyddyn 6 ac iau

1af – Ela Grace – Ysgol Llanllechid

2il – Côr Mared – Ysgol Llanllechid

 

Grwp Dawnsio

1af - Ysgol Llanllechid

 

Dawnsio Disgo Unigol Blwyddyn 6 ac iau

1af – Mili Roberts – Ysgol Llanllechid

2il – Lili Herbert – Ysgol Llanllechid

 

Tarian Perfformiad Gorau am Lefaru

Eban Hughes – Ysgol Llanllechid

 

Tarian Perfformiad Gorau Cerddorol

Evie – Ysgol Llanllechid

 

Llenyddiaeth Ysgolion Cynradd y Dalgylch

Stori

1af – Leo Simone – Ysgol Llanllechid

Cydradd 2il – Elain Owen ac Anna Isaac – Ysgol Llanllechid

3ydd – Amelia Ball – Ysgol Llanllechid

 

Barddoniaeth

1af – Elain Owen – Ysgol Llanllechid

2il – Mared Williams ac Alaw Owen – Ysgol Llanllechid

3ydd – Ela Evans ac Efa Gwen – Ysgol Llanllechid

Pob Eitem Newyddion