Ffair Nadolig

Hafan > Newyddion > Ffair Nadolig

siwmper nadolig poster

Bydd Ffair Nadolig yr ysgol yn cael ei chynnal ar Rhagfyr y 1af. Bydd bwyd ar gael a bydd amrywiaeth o stondinau. 

Mae'r Cyngor Eco yn gofyn yn garedig am gyfraniadau o siwmperi Nadolig i'w gwerthu yn y Ffair os gwelwch yn dda.

Pob Eitem Newyddion